فروشگاه ارشان عسل

تركيبات عمده موم زنبور عسل عبارتند از: مونو دي استرهاي اشباع شده و اشباع نشده، هيدروكربنهاي اشباع شده و اشباع نشده و اسيدهاي فرار و هيدروكسي پلي استرها. نسبت مقادير استر به اسيدها، بطور قابل ملاحظه‌اي در اثر گرما دادن بيش از حد تغيير مي‌يابد. در ۱۰۰ درجه سانتيگراد به مدت ۲۴ ساعت نسبت استر به اسيد، فراتر از حدود تعيين گرديده براي موم زنبور خالص تغيير مي كند.

موم زنبور عسل براي مصرف انسان بي خطر است. موم خالص به ندرت يافت مي شود به طوری که در آن، ۵ % گرده گل و بره موم نيز ديده مي شود. موم ماده‌اي خنثي است، يعني به هيچ وجه دستگاه هاضمه انسان نسبت به آن، عكسل‌ العمل نشان نمي‌دهد و بدون تغيير از بدن عبور مي‌كند. با اینحال، مواد محلول يا موجود در موم، به تدريج آزاد مي گردند. از اين خاصيت در بسياري از فرآورده‌هاي دارويي بهره‌برداري مي‌گردد.

نمایش همه 4 نتایج